Blog

żywność

Dlaczego potrzebne są nam standardy globalne BRCGS dla żywności i opakowań?

Producenci żywności bardzo często decydują się na ulepszenie swoich usług poprzez wdrożenie normy BRCGS. Warto więc zapoznać się z jej znaczeniem oraz najważniejszymi zaletami.

Czytaj więcej

szkolenie

Dlaczego szkolenia z monitorowania środowiskowego są aktualnie takie ważne?

Nie ulega wątpliwości, że potrzeby oraz wymagania konsumentów są znacznie większe niż przed laty. Kupujący zwracają znacznie większą uwagę na bezpieczeństwo żywności, a także jej jakość. Zdaje się, że w tym przypadku na dalszy plan zeszła cena wybieranych produktów. Z tego powodu producenci bardzo często decydują się na polepszanie procesu monitorowania środowiskowego.

Czytaj więcej

jedzenie

Najważniejsze postanowienia Kodeksu Żywnościowego. Musisz to wiedzieć!

Możemy wyróżnić wiele międzynarodowych organizacji, które zajmują się problematyką dotyczącą bezpieczeństwa żywności, zdrowiem konsumentów, a także zapewnieniem uczciwych praktyk, jeżeli chodzi o handel żywnością. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć z pewnością Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Czym jest wspomniany kodeks, kogo dotyczy i jakie są jego najważniejsze założenia?

Czytaj więcej

GMO

Co nowego w prawie żywnościowym?

Prawo żywnościowe to wszystkie przepisy ustawowe, ale także wykonawcze oraz administracyjne, które mają na celu regulowanie kwestii żywności, zwłaszcza w zakresie jej bezpieczeństwa dla konsumentów. Jak się jednak okazuje, ulegają one nieustanym zmianom po to, aby być coraz lepiej dopasowane do bieżącej rzeczywistości. Jakie zmiany w tym zakresie zaszły w ostatnim czasie?

Czytaj więcej

warzywa

Kontrole owoców i warzyw w sieciach handlowych – kto nas oszukuje?

Z roku na rok nasza świadomość żywieniowa rośnie. Chcemy jeść zdrowo i ekologicznie, dlatego coraz chętniej sięgamy po "nasze", polskie produkty. Wspomniana tendencja dotyczy zwłaszcza warzyw i owoców - chcemy, żeby pochodziły niemal prosto od rolnika, a nie z "drugiego końca świata". Niestety, sytuacja ta jest wykorzystywana zarówno przez duże sieci handlowe, jak i przez małe sklepy. Na co wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez odpowiednie organy? I dlaczego problem ten musi zostać rozwiązany? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej

żywność

Dlaczego zgłoszenia do RASFF są takie ważne?

RASFF to skrót od angielskiego „ Rapid Alert System for Food and Feed”, co oznacza system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. W Unii Europejskiej (a wcześniej – we Wspólnocie Europejskiej) funkcjonuje już od ponad czterdziestu lat. Jego istotę stanowi wymiana informacji o niebezpieczeństwach dla ludzkiego zdrowia związanych z żywnością, paszami oraz materiałami, które z żywnością i paszą mają kontakt – a następnie podejmowanie stosownych działań, które mają niebezpieczeństwa te zażegnać.

Czytaj więcej

jedzenie

Analiza zagrożeń w łańcuchu żywnościowym w świetle przepisów UE

We współczesnym świecie kwestie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym są niezwykle ważne i aktualne — zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wyraża się to przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa żywności Unii Europejskiej. Wdrażane prawo żywnościowe ma na celu zapewnienie obywatelom krajów członkowskich produktów spożywczych w pełni bezpiecznych o wysokiej wartości odżywczej. Kluczowe znaczenie odgrywa ochrona zdrowia w całym łańcuchu rolno-spożywczym, obejmującym wszystkie etapy produkcji — od hodowli po konsumpcję. Przepisy UE uwzględniają więc zagadnienia nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności, ale i przeciwdziałanie jej skażeniu, zdrowie roślin czy dobrostan zwierząt.

Czytaj więcej

żywność

Jakie są podstawowe wymagania standardu FSSC 22000 wydanie 5?

FSSC 22000 to niezależny standard globalny bezpieczeństwa żywności wyznaczony przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI — Global Food Safety Initiative). Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji żywności oraz opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością, a także firm zajmujących się m.in. produkcją pasz, cateringiem, transportem i magazynowaniem artykułów spożywczych.

Czytaj więcej

Zakład produkujący żywność

Dlaczego w zakładzie produkującym żywność powinniśmy badać czystość mikrobiologiczną powietrza?

Zachowanie czystości mikrobiologicznej powietrza jest szczególnie istotne w szpitalach, ale też zakładach produkujących żywność. Zanieczyszczone powietrza może bowiem stanowić zagrożenie dla pracujących w zakładzie ludzi, ale też czystości produktu tak ważnego w przemyśle spożywczym. Dlatego, tak ważne jest, aby zadbać o czystość powietrza co pozwoli zminimalizować ryzyko przeniesienia się szkodliwych mikroorganizmów na żywność.

Czytaj więcej

Czytanie składu na opakowaniu

Zafałszowanie żywności - recepta na kryzys wizerunkowy?

Z zafałszowaniem żywności mamy do czynienia, gdy produkt nie spełnia wymogów prawnych. Może to być niewłaściwy proces produkcji, nieprawdziwy skład produktu, czy niezgodne miejsce pochodzenia. Tak naprawdę takich przykładów jest znacznie więcej. Co jeszcze warto wiedzieć fałszowaniu żywności? Co najczęściej się fałszuje? Sprawdź to poniżej!

Czytaj więcej