Szkolenie ISO 22000

Szkolenia w zakresie wymagań ISO 22000:2018 oparte są o wykłady i ćwiczenia praktyczne. Stawiamy na aktywne uczestnictwo w szkoleniu, dlatego kursanci mogą mieć realny wpływ na to, jak będzie ono przebiegać. Podczas szkolenia zostaniecie Państwo wyposażeni w materiały szkoleniowe. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces planowania, tworzenia i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

 

Jakie wiadomości uczestnik przyswoi w trakcie szkolenia?

W trakcie szkolenia ISO 22000 kursant dowie się m.in:

 • jak funkcjonuje i na czym polega norma ISO 22000:2018,
 • w jaki sposób dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do wymagań
 • w jaki sposób poszerzyć wiedzę pracowników firmy o standardach ISO 22000,
 • jak przeprowadzać podstawowy przegląd sytuacji w przedsiębiorstwie w oparciu o normę ISO 22000,

 

ISO 22000

Zakres szkoleń dla ISO 22000 rozciąga się od jednodniowego kursu wstępnego po szkolenie wdrożeniowe i kursy dla auditorów. Oferujemy szkolenia, które pozwalają poznać, wdrożyć i ocenić odpowiedni System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz uzyskać dla niego certyfikat ISO 22000. Szkolenia są skierowane do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami nowej normy.

Szczegółowy program szkolenia obejmuje:

 • cele zmian w normie ISO 22000:2018,
 • sposoby wprowadzania planowanych zmian,
 • nową strukturę normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami,
 • interpretacja wymagań normy ISO 22000:2018,
 • zmiany w terminologii,
 • zwiększone wymagania dotyczące przywództwa oraz skuteczności w systemie,
 • kontekst organizacji,
 • określenie stron zainteresowanych w systemie zarządzania jakością, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań,
 • wzmocnienie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością,
 • procedury, instrukcje, a udokumentowana informacja,
 • zarządzanie zmianami,
 • podejście oparte na ryzyku i szansach,
 • zagrożenia, a ryzyko w Planie Kontroli Zagrożeń,
 • PRP, OPRP, CCP oraz środki nadzoru – walidacja i weryfikacja, 
 • monitorowanie i pomiary – ukierunkowane na osiąganie mierzalnych wyników, analizę wyników monitorowania,
 • postępowanie z produktem niezgodnym,
 • przegląd zarządzania – omówienie strategicznych kierunków organizacji.

 

Czym jest norma ISO 22000?

Norma ISO 22000 to pierwszą międzynarodową normą, opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, która ujednoliciła standardy bezpieczeństwa i higieny żywności. Ponadto wyznacza standardy dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu produkcyjnym żywności. Dotyczy to producentów żywności, transportu, producentów dodatków do żywności, producentów opakowań i różnego rodzaju usług.

 

Różnice pomiędzy ISO22000:2018, a ISO22000:2005

Najnowszą wersję ISO 22000 oparto o Strukturę Wysokiego Poziomu (Aneks SL) oraz zaktualizowaną jej terminologię. Pozwoliło to na bardziej ścisłą integrację ISO z pozostałymi systemami zarządzania ISO. Standard z 2018 roku wprowadził także szereg rozwiązań z zakresu kontroli oraz zarządzania ryzykiem dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zapisz się na szkolenie