Dlaczego potrzebne są nam standardy globalne BRCGS dla żywności i opakowań?

Producenci żywności bardzo często decydują się na ulepszenie swoich usług poprzez wdrożenie normy BRCGS. Warto więc zapoznać się z jej znaczeniem oraz najważniejszymi zaletami.

Co to jest norma BRCGS dla żywności?

Najprościej mówiąc, jest to zespół standardów globalnych dotyczących całego systemu produkcji żywności. Chodzi tu między innymi o przestrzeganie przez producenta przepisów prawa odnoszących się do żywności, jej bezpieczeństwo w procesie produkcji i pakowania, a także jakość oferowanych produktów spożywczych.

To bardzo ogólna definicja, w której znaczeniu mieści się o wiele więcej kryteriów. Jest to złożone zagadnienie, które nie sposób pokrótce wyjaśnić.  Szkolenia akredytowane BRCGS pomogą Państwu szczegółowo zrozumieć to zagadnienie, a także posiąść wszelką niezbędną wiedzę w tym zakresie. Oferujemy szkolenia zarówno dla producentów, jak i auditorów, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dlaczego standardy BRCGS dla żywności i opakowań są tak ważne?

Posiadanie certyfikatu BRCGS nie jest obowiązkiem. Nie sposób jednak znaleźć producenta, który świadomie zrezygnował z jego uzyskania. Posiadanie dokumentu poświadczającego zgodność przedsiębiorstwa ze standardami BRCGS niesie za sobą szereg cennych korzyści.

Do najważniejszych zalet wynikających ze standardów BRCGS należy zaliczyć:

  • bezpieczeństwo żywności – to podstawowa zaleta, która jest w zasadzie fundamentem założeń normy BRCGS; przestrzeganie standardów pozwala zachować pełne bezpieczeństwo, a także wysoką jakość produktów żywnościowych wprowadzanych na rynek;
  • silna pozycja na rynku – dokument ten pozwala zdobyć zaufanie konsumentów, a także budować pozytywny wizerunek marki, co jest niezwykle istotne z perspektywy producenta;
  • korzyści biznesowe – zdecydowana większość dużych przedsiębiorców oraz organizacji, których działalność powiązana jest z żywnością, wymaga od swoich kontrahentów przedstawienia tego certyfikatu, co pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa łańcucha dostaw.