Analiza zagrożeń w łańcuchu żywnościowym w świetle przepisów UE

We współczesnym świecie kwestie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym są niezwykle ważne i aktualne — zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wyraża się to przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa żywności Unii Europejskiej. Wdrażane prawo żywnościowe ma na celu zapewnienie obywatelom krajów członkowskich produktów spożywczych w pełni bezpiecznych o wysokiej wartości odżywczej. Kluczowe znaczenie odgrywa ochrona zdrowia w całym łańcuchu rolno-spożywczym, obejmującym wszystkie etapy produkcji — od hodowli po konsumpcję. Przepisy UE uwzględniają więc zagadnienia nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności, ale i przeciwdziałanie jej skażeniu, zdrowie roślin czy dobrostan zwierząt.

Nasza firma zapewnia szeroki zakres akredytowanych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Żywnościowych oraz Opakowań, obejmujących takie zagadnienia jak m.in. ocena ryzyka, monitorowanie środowiskowe czy szkolenia FSSC 22000/ISO 22000. W tym wpisie skupimy się na kwestii analizy zagrożeń w łańcuchu żywnościowym w kontekście przepisów unijnych.

Łańcuch żywnościowy UE w kontekście istniejących zagrożeń 

Ryzyko ewentualnych zagrożeń pojawia się praktycznie na każdym etapie łańcucha żywnościowego oraz w ramach wszystkich procesów zachodzących w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i późniejszym postępowaniu z żywnością — aż po ostateczne spożycie przez konsumenta. Istnieje więc konieczność wdrożenia stosownych mechanizmów bezpieczeństwa już w pierwszych fazach wytwarzania żywności, np. w gospodarstwach rolnych. Jeśli na tym etapie nie zostaną zidentyfikowane ewentualne nieprawidłowości, jak np. nadużycia w chowie zwierząt, trudno będzie je wykryć w przyszłości.

Pomiędzy produkcją pierwotną a docelową konsumpcją mamy szereg ogniw w łańcuchu żywnościowym jak np. przetwarzanie surowców, transport, magazynowanie, konfekcjonowanie itd. Wszystkie elementy tej powiązanej działalności muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w ramach jednego systemu.

Dwa nadrzędne cele polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności to ochrona zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów, a także wspieranie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Z tego też powodu ustanowione zostały spójne standardy kontroli w takich obszarach jak higiena produktów paszowych i żywnościowych, zdrowie zwierząt i roślin, zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez substancje zewnętrzne. Regulacjom podlegają też kwestie związane z etykietowaniem produktów spożywczych i pasz.