Blog

znak

Jakie standardy muszą spełniać bezpieczne opakowania do żywności?

Produkcja żywności to wieloetapowy proces, a jednym z ostatnich ogniw łańcucha jest pakowanie produktów. Nieodpowiednie opakowania i zabezpieczenie artykułów mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na właściwości samego produktu, ale również na wiarygodność producenta.  Aby zapewnić jak najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów oraz zaufanie konsumentów, opakowania do żywności powinny spełniać szereg globalnych wytycznych obowiązujących w sektorze przemysłu spożywczego. Jakie to są standardy i które normy je określają?

Czytaj więcej

szkolenie

Na czym polegają szkolenia GMP dla branży kosmetycznej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/200 z 2009 roku w branży kosmetycznej obowiązuje działanie zgodnie z Dobrymi Praktykami Wytwarzania (ang. GMP – Good Manufacturing Practices). Aby zapewnić bezpieczeństwo klientom oraz poszerzać horyzonty osób pracujących w przemyśle kosmetycznym organizowane są kompleksowe szkolenia GMP. Na czym one polegają oraz do kogo są skierowane?

Czytaj więcej

opakowania na żwyność

Na czym polega skuteczna analiza zagrożeń HARA dla opakowań?

HARA – Hazard Analysis and Risk Assessment, Analiza Zagrożeń i Ocena Ryzyka to procedura, której nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego materiałów opakowaniowych, które stosowane są do pakowania produktów wrażliwych na higienę, jak żywności, leków, kosmetyków i innych produktów, w tym przemysłowych. Opiera się na bardzo dobrze opracowanej metodyce oceny i analizy zagrożeń oraz sposobów postępowania mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa opakowań. Aby analiza taka była skuteczna, powinna być przeprowadzana raz w roku zgodnie z wymaganiami Standardu BRCGS Packaging Materials, wydanie 6.

Czytaj więcej

produkcja żywności

Dlaczego szkolenia w zakresie GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) są takie ważne?

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest dziś jednym z najważniejszych elementów determinujących jej jakość i wpływ na zdrowie i życie ludzi. Z tego powodu powstały przepisy i procedury, których celem jest ujednolicenie dobrych praktyk higienicznych i ich właściwe wdrożenie w każdej z firm zajmujących się obrotem lub produkcją żywności. Dlaczego jest to takie ważne?

Czytaj więcej