Dlaczego w zakładzie produkującym żywność powinniśmy badać czystość mikrobiologiczną powietrza?

Zachowanie czystości mikrobiologicznej powietrza jest szczególnie istotne w szpitalach, ale też zakładach produkujących żywność. Zanieczyszczone powietrza może bowiem stanowić zagrożenie dla pracujących w zakładzie ludzi, ale też czystości produktu tak ważnego w przemyśle spożywczym. Dlatego, tak ważne jest, aby zadbać o czystość powietrza co pozwoli zminimalizować ryzyko przeniesienia się szkodliwych mikroorganizmów na żywność.

Zakład produkujący żywność a czystość powietrza

Jak dowodzą naukowcy powietrze jest nie jest środowiskiem przyjaznym dla funkcjonowania mikroorganizmów. Nie mogą one w nim przebywać długo, rosnąć ani się rozmnażać co jednak nie stanowi problemu, aby zachowały swoje właściwości infekcyjnie. Jest to szczególnie niebezpieczne w takich miejscach, jak szpitale czy zakłady produkujące żywność, gdzie czyste powietrze je szczególnie istotne. W innym przypadku może dojść do przeniesienia się drobnoustrojów na powierzchnie produktów lub narzędzi, a w kontakcie z człowiekiem może prowadzić do zachorowania. Dlatego w zakładach wędliniarskich, produkcji makaronów, piekarniach czy przetwórstwa powinno wdrażać się wysokie standardy BRC, czyli Global Standard for Food Safety.

 

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na bioaerozole, do których zaliczamy baterie, grzyby, enzymy pochodzenia bakteryjnego oraz alergeny kurzu oraz roztocza. Do pozabiologicznych czynników szkodliwych dla człowieka można zaliczyć czynniki fizyczne i chemiczne. Bioaerozole są przenoszone przez powietrze i nagromadzone w nim pyły lub drogą powietrzno-kropelkową. Niezależnie od ich rodzaju osiadają one na surowcach i powodują ich zniszczenie. W zakładach produkującym żywność zanieczyszczenia mogą przenosić się przez system wentylacyjno-klimatyzacyjny, powietrze wnikające z zewnątrz do pomieszczenia oraz przez pracowników. Dlatego, aby im zapobiec należy stosować rozwiązania technologiczne, które pozwolą utrzymać najwyższe standardy sanitarne, odpowiednią wilgotność i temperaturę.

 

Pomiar mikrobiologicznej czystości powietrza

Przed wprowadzeniem norm mikrobiologicznej czystości powietrza niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznego audytu, a w dalszej kolejności wykonania wiarygodnych metod pomiarowych. W celu wykrycia znajdujących się w powietrzu drobnoustrojów stosuje się takie metody jak metoda mikroskopowa, metoda hodowlana lub metoda mieszana. Możliwe jest też zastosowanie metody zderzeniowej, filtracyjnej oraz odśrodkowej. Celem każdej z nich jest wykrycie oraz określenie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.