Szkolenie z oceny ryzyka

Szkolenie z oceny ryzyka ma na celu przybliżenie uczestnikom, jakie są dostępne narzędzia oceny ryzyka w środowisku pracy i w jaki sposób je stosować, by uniknąć zagrożenia. Podczas wykładów oraz warsztatów interaktywnych kursanci poznają sprawdzone metody zarządzania ryzykiem w firmie. Oferujemy szkolenia monitorowania środowiskowego, szkolenia brc żywnośćszkolenia fssc 22000.

 

Czy warto zarządzać ryzykiem?

Ryzyko jest nieodłącznym elementem pracy projektowej, czy produkcji. Zabezpieczenie się przed ryzykiem, takie jak szkolenie z oceny ryzyka,  pozwala uniknąć dotkliwych strat finansowych. Dzięki szczegółowym planom i analizom ryzyka unikniemy też sytuacji, które mogłyby skutkować utratą klientów. Firmy, takie jak Microsoft, czy Apple , które wdrażają systemy oceny ryzyka, odnotowują największe zyski i najmniejsze straty, ponieważ ich pracownicy wiedzą, jak zidentyfikować oraz działać, by zminimalizować ryzyko.

 

Jak wygląda przykładowa procedura oceny ryzyka?

  1. Identyfikacja ryzyka i ocena ryzyka krytycznego

Analiza sytuacji i określenie największych zagrożeń. W tym wyodrębnienie tzw. ryzyka krytycznego. Analiza musi obejmować zarówno krótkotrwałe, jak i długofalowe konsekwencje ryzyka. 

  1. Opracowanie planów i wybór metody postępowania z ryzykiem

Następny krok skupia się wokół określenia postępowania z ryzykiem krytycznym, czyli takim na które pod żadnym warunkiem firma nie może sobie pozwolić. Ponadto etap ten sprowadza się do zebrania jak największej ilości danych i wdrożenie systemów zapobiegania.

  1. Ocena przyjętej metody postępowania z ryzykiem

Weryfikacja podjętych działań pod kątem skutków i następnie wdrożenie zaplanowanych działań.

  1. Wdrożenie odpowiednich narzędzi IT

Odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwia szybsze zintegrowanie podjętych decyzji z pozostałymi procesami mającymi miejsce w ramach danej organizacji. Ponadto ułatwiają one analizowanie efektów podjętych działań.