Jakie są podstawowe wymagania standardu FSSC 22000 wydanie 5?

FSSC 22000 to niezależny standard globalny bezpieczeństwa żywności wyznaczony przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI — Global Food Safety Initiative). Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji żywności oraz opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością, a także firm zajmujących się m.in. produkcją pasz, cateringiem, transportem i magazynowaniem artykułów spożywczych.

Wymagania standardu FSSC 22000 w wersji 5

Standard FSSC 22000 opiera się na trzech podstawowych filarach. Jednym z nich jest norma ISO 22000, na której bazują rozwiązania wdrażane przez FSSC, gdyż ten system zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera wymagania dla wszystkich podmiotów w łańcuchu żywnościowym. Jednocześnie standard FSSC 22000 precyzuje jednoznacznie, jakie zmiany i w jakim zakresie należy wdrożyć w firmie poprzez poszerzenie wymagań wyznaczonych w specyfikacji technicznej ISO/TS. Kolejnym filarem jest program wstępny (PRP) właściwy dla danej branży, który reguluje obszar dobrych praktyk (np. ISO 22001-1 dla produkcji żywności). Oprócz tego obowiązują dodatkowe wymagania sprecyzowane w części 2 standardu FSSC 22000.

Jednocześnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wprowadzono 5 wersję standardu FSSC 22000, zgodnie z którą powinny być przeprowadzane audyty. Nowe wydanie kontynuuje dotychczasowe normy i zakłada ciągłe doskonalenie programu. Wprowadza nowe globalne podejście do systemów zarządzania ISO, umożliwiając przedsiębiorcom integrację z innymi systemami posiadającymi taki sam układ. Od wydania 5 możliwa jest pełna adaptacja z takimi systemami jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Oprócz tego przedsiębiorcy zobligowani zostali do przejścia na ISO 22000:2018 najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021 r.

Szkolenia FSSC 22000 dla branży spożywczej

Nasza firma zapewnia kompleksowe szkolenie FSSC 22000 w wersji 5. Podczas szkoleń przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale i przykłady praktycznego jej zastosowania w codziennej pracy. Celem jest wyjaśnienie i praktyczna interpretacja wymagań w stosunku do przedsiębiorstw produkujących żywność zgodnie z normą FSSC 22000. Oprócz tego kursanci mogą dowiedzieć się, jak prawidłowo wdrożyć wszystkie wymagania oraz przygotować się do certyfikacji realizowanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Realizowane przez nas szkolenia obejmują wykłady i ćwiczenia, a także szkolenie prowadzone w formie interaktywnej.