Aktualności


 

Od 10 października 2022 r. będę prowadzić akredytowane przez BRCGS szkolenia do BRCGS Food, wydanie 9

Szkolenia będą dostępne dla producentów, auditorów jednostek certyfikujących oraz wszystkich zainteresowanych w planowanych strukturach:

 • Szkolenie zmieniające dla producentów – 1-dniowe,
 • Szkolenie zmieniające dla auditorów – 2-dniowe,
 • Szkolenie dla producentów – 2-dniowe,
 • Szkolenie dla auditorów – 3-dniowe,
 • Szkolenie Auditor Wiodący – 5-dniowe.

Informacje o szkoleniach i terminach będą dostępne na bieżąco na stronie internetowej.

Istotą każdego szkolenia jest właściwa interpretacja wymagań standardu i protokołu oparta na doświadczeniu i wiedzy trenera na podstawie szkoleń odbytych bezpośrednio w Londynie.

Zapraszam serdecznie i zachęcam do kontaktu.

Magdalena Ledwoń BRCGS ATP & AVT


 

SZKOLENIA BRCGS GLUTEN – FREE, wydanie 3, pozwalające na certyfikację i stosowanie logo JUŻ DOSTĘPNE DLA PRODUCENTÓW

 

BRCGS i AOECS nawiązały współpracę, aby promować dostęp konsumentów do niezawodnej, certyfikowanej żywności bezglutenowej.

Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Celiakii (AOECS) jest organizacją non-profit wspierającą osoby z celiakią i nietolerancją glutenu w całej Europie. Od ponad 30 lat AOECS wspiera społeczność wiarygodnymi badaniami naukowymi, standardem certyfikacji żywności i napojów bezglutenowych oraz wskazówkami dla konsumentów, jak żyć zgodnie ze zdrową i bezglutenową dietą przez całe życie.

Dzięki temu partnerstwu Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Celiakii AOECS uznaje, że certyfikacja zgodności z BRCGS Gluten-Free Global Standard w połączeniu z Oświadczeniem o stanowisku AOECS jest akceptowana dla firm, które stają się licencjobiorcami znaku towarowego Crossed Grain i producenci mogą umieszczać swoje produkty na wszystkich rynkach.

Biorąc pod uwagę rygorystyczny certyfikat BRCGS Gluten Free, zyskał on poparcie szerokiej sieci krajowych i regionalnych stowarzyszeń dotyczących celiakii.

Pozwala to certyfikowanym zakładom na używanie znaków towarowych stowarzyszenia na opakowaniu, które cieszą się dużym uznaniem konsumentów.

Prowadzenie procesów certyfikacji BRCGS GFCP przez akredytowane jednostki certyfikujące możliwe jest w różny sposób, tak aby był on odpowiedni dla danego producenta:

 • Certyfikacja dotyczy producentów, którzy w swoich zakładach produkują wyroby wolne od glutenu ale i również produkty zawierające gluten

 • Możliwość prowadzenia procesów certyfikacji GFCP jako odrębnych auditów lub łączenia auditu GFCP z certyfikacją innych standardów żywnościowych (audyty łączone) i zmniejszenia tym samym kosztów

Certyfikacja BRCGS GFCP przyczynia się do zmniejszone prawdopodobieństwo wycofania produktów oraz rozszerza potencjał dla nowych firm produkujących żywność bezglutenową dzięki wpisowi w bazie BRCGS na www.directory.brcgs.com.


 

KONSULTACJE - ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

BRCGS FOOD Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności, wydanie 9

Po raz pierwszy opublikowana w 1998 r. norma pomaga producentom żywności skoncentrować się na wielu obszarach, takich jak HACCP, identyfikowalność, zapobieganie oszustwom w branży spożywczej, zaangażowanie kierownictwa i kultura bezpieczeństwa żywności. Z roku na rok obserwuje się wzrost rozpoznawalności standardu, dzięki czemu stał się on największym globalnym programem bezpieczeństwa żywności.

Weryfikacja i ewolucja naszych Standardów leżą u podstaw naszej pracy w przemyśle produkcji żywności. Proces rewizji umożliwia uwzględnienie zmieniających się oczekiwań, wymagań regulacyjnych i potrzeb konsumentów. Daje możliwość budowania na wartości, którą nasi klienci i interesariusze zyskują dzięki stosowaniu naszych Standardów.

BRCGS udostępniło do konsultacji wydanie 9 BRCGS Food z otwartym zaproszeniem do wzięcia udziału i przedstawienia opinii co do proponowanych zmian. Wersja przedstawiona do konsultacji została opracowana przez grupę roboczą założoną z międzynarodowych interesariuszy, którzy reprezentują producentów żywności, sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne, jednostki certyfikujące i niezależnych ekspertów technicznych.

Ewolucja standardu jest podyktowana potrzebą dostosowania do bieżących potrzeb dostosowania wymagań i praktyk do stawianych wymagań współcześnie funkcjonującego globalnego rynku produkcji żywności.

Termin nadsyłania opinii upływa 12 stycznia 2022 r – link do pobrania projektu standardu: https://www.brcgs.com/media/2169999/f900e-draft-for-consultation-only-dec21.pdf

 • Konsultacje potrwają do 12 stycznia 2022
 • Przygotowanie do publikacji oraz rozwój szkoleń do wydania 9
 • Publikacja Standardu 01.08.2022
 • Szkolenia auditorów jednostek certyfikujących od 10.2022 – ZAPRASZAM SERDECZNIE na akredytowane szkolenia do wydanie 9 auditorów jednostek certyfikujących oraz zakłady produkcyjne i konsultantów. 

PIERWSZE AUDITY OD 01.02.2023!!


 

BRCGS PROFESSIONAL

Do grona wyjątkowych osób, które uzyskały ten unikalny i bardzo znaczący na rynku tytuł dołączyły dwie kolejne osoby. Gratulacje i witamy gronie profesjonalistów. Osoby te uzyskały tytuł na szkoleniach realizowanych przez Lemco Partner Magdalena Ledwoń. Zapraszam bardzo do potwierdzania kompetencji w zakresie standardu BRCGS Food i do udziału w szkoleniach.


 

Z przyjemnością przedstawiam Panią DELFINĘ ANNĘ DZIEDZIC-GNUTEK, która dołączyła z sukcesem do programu BRC Professional, aby pozyskać jak najlepszą wiedzę bezpośrednio z BRCGS Academy u licencjonowanego polskiego BRCGS Approved Training Partner, Pani Magdaleny Ledwoń.
Posiadanie certyfikatu BRC Professional jest gwarantem posiadania oraz ciągłego podnoszenia wiedzy, ale jego uzyskanie wymaga czasu i pracy.
Od 2015 roku pracuje w obszarze jakościowym branży spożywczej, jednak od 2017 związana jest z produkcją opakowań z przeznaczeniem do żywności.
Na co dzień zajmuje się wszelkimi pracami związanymi z systemami zarządzania jakością oraz audytami wewnętrznymi.
Swoją wiedzę, zaczęła zdobywać najpierw na studiach inżynierskich na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, następnie kontynuowała na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na studiach magisterskich o specjalności Towaroznawstwie i Zarządzanie Jakością. Swoją wiedzę uzupełniała m.in. uzyskując certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a także uzyskując certyfikat Audytora Wiodącego wydany przez TÜV NORD Polska.

 

aktualnosci

BRCGS Approved Virtual Trainer

Szkolenia prowadzone przez Lemco Partner Magdalena Ledwoń są prowadzone zarówno w formie spotkań jak i w sposób wirtualny. Szkolenia poparte są akredytacją udzieloną przez BRCGS dla polskiego indywidualnego trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniach akredytowanych przez BRCGS - Magdaleny Ledwoń.

 

avt

 

Cyfrowe uczenie się nie jest niczym nowym i istnieje już od jakiegoś czasu, ale COVID-19 zdecydowanie wysunął istniejące narzędzia i zasoby na pierwszy plan. Są to szkolenia prowadzone przez trenera na żywo przy aktywnym prowadzeniu zajęć oraz ćwiczeń oraz w oparciu o materiały szkoleniowe opracowane przez BRCGS Academy. Zachęcam do skorzystania z obecnej sytuacji, poprzez przyjęcie cyfrowego uczenia się i zapraszam serdecznie na szkolenia.


 

BRCGS PROFESSIONAL

BRCGS Professional jest programem ustanowionym dla wszystkich, którzy są zainteresowani posiadaniem kwalifikacji ekspertów w zakresie praktyk zarządzania bezpieczeństwem produktów wymaganych przez Globalne Standardy BRC. Program dedykowany jest dla personelu zajmującego się szeroko pojętą jakością w przemyśle produkcji żywności, opakowań, przechowywania i dystrybucji produktów. Program jest otwarty dla profesjonalistów pracujących w łańcuchu wytwarzania i dostaw, osób szkolących oraz konsultantów.

Szkolenia prowadzone są przez Magdalenę Ledwoń trenera posiadającego akredytację BRC Trading Limited (BRCGS Approved Training Partner) w języku polskim, w oparciu o materiały szkoleniowe merytorycznie opracowane przez BRCGS. Wszystkie certyfikaty po szkoleniach są wydawane przez BRCGS.
Ze szczególna dumą przedstawiam PIERWSZĄ w Polsce osobę, która uzyskała ten zaszczytny tytuł, Panią Sylwię Biszto - Szczęsny.


Tytuł BRCGS Professional stanowi bardzo istotny element pomocny w ciągłym rozwoju kariery zawodowej oraz wzmacnia ochronę własnej marki. Tytuł poparty jest certyfikatem wydanym przez BRCGS.


Otrzymanie tytułu BRCGS Professional dodatkowo wprowadza regularne wsparcie ze strony BRCGS w zakresie dostępu do wszystkich aktualizacji BRC, szkoleń internetowych oraz zniżek przy udziale w wydarzeniach organizowanych przez BRCGS jak również BRC Participate, a także możliwość posługiwania się logo BRC.
Przed przystąpieniem do programu BRCGS Professional uczestnik rejestruje się przy udziale trenera BRCGS Approved Training Partner na platformie BRCGS w programie BRC Educate.


Tytuł pozwala również na utrzymywanie ciągłego wsparcia w zakresie doskonalenia usług oferowanych klientom oraz znacząco wspiera ciągły rozwój auditorów oraz personelu jednostek.


Do udziału w programie BRCGS Professional zachęcany jest również personel jednostek certyfikujących dla których tytuł ten stanowi bardzo istotny atut w relacjach z klientami.
Szczegóły uczestnictwa w programie BRCGS Professional na stronie

https://www.brcgs.com/training/brcgs-professional/about-the-programme/

kobieta

Akademia BRC oferuje niezwykle interesującą, nową możliwość, aby zostać uznanym za eksperta w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem dzięki wprowadzeniu programu BRC Global Standards Professional. Ten oparty na certyfikatach program ma na celu pomóc auditorom, konsultantom i innym specjalistom ds. bezpieczeństwa produktów w doskonaleniu kluczowych kompetencji i odpowiednich umiejętności w zakresie praktyk bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z naszą misją wspierania przemysłu spożywczego i jego interesariuszy w zapewnianiu, że spełniają globalne i lokalne zmiany w sektorze, Lemco Partner Magdalena Ledwoń z przyjemnością informuje, że jako akredytowany przez BRCGS Approved Training Partner oferuje wszystkie szkolenia dla osób pragnących otrzymać tytuł BRC Global Standards Professional.

https://www.brcgs.com/training/brcgs-professional/about-the-programme/

 

Pani Sylwia Biszto-Szczęsny

Z branżą spożywczą związana od 2011 roku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP wydane przez ten Uniwersytet, oraz uprawienia Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Posiada certyfikaty Audytora Wewnętrznego oraz Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wymagań ISO 22000:2005, HACCP, IFS i BRC. Z sukcesem zdała egzamin na Audytora Wiodącego ISO 9001:2015 wg IRCA. Jest także Audytorem Wiodącym systemu GMP+.

Od 4 lat pełni funkcję Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Żywności w dużej firmie branży młynarskiej, gdzie jest odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP, standardów BRCGS i ISO/FSSC 22000 oraz systemu GMP+ w zakresie bezpieczeństwa pasz.

Do programu BRCGS Professional dołączyła z myślą o tym, że wiedzę najlepiej zdobywać u źródła, a więc u licencjonowanego trenera BRCGS, pani Magdaleny Ledwoń. Ponad 2-letni cykl pogłębionych szkoleń z zakresu m.in. rozumienia wymagań standardu BRCGS Food, audytu wewnętrznego, analizy źródłowej przyczyn oraz walidacji i weryfikacji został zwieńczony uzyskaniem tytułu BRCGS Professional.

Tytuł ten pani Sylwia Biszto-Szczęsny zdobyła jako pierwsza osoba w Polsce, co napawa ją tym większą dumą i motywuje do działania na rzecz rozwijania kultury bezpieczeństwa żywności. W planach na przyszłość ma między innymi konsultacje w zakresie wdrożeń BRCGS Food oraz auditowanie.


CERTYFIKACJA BRCGS W CZASIE PANDEMII

 

Wiele miesięcy po ogłoszeniu pandemii COVID19 ograniczenia w podróżowaniu i przestrzeganie nałożonych restrykcji bezpieczeństwa nadal utrudniają audity i certyfikację programów uznanych przez GFSI. Skutki pandemii są dynamiczne i zmieniają się w sposób ciągły. Poszczególne kraje dotknięte skutkami pandemii różnią się znacznie w zależności od regionu, sektorów przemysłu, wymagań prawnych, a tym samym poszczególnych firm produkujących żywność, opakowania, produkty użytku codziennego czy świadczące usługi. Rozwinięty obszar certyfikacji dobrowolnej w zakresie certyfikacji produktów i systemów zarządzania na całym świecie również został dotknięty tymi skutkami, ale też, z drugiej strony, są to procesy ciągłe, które nie sposób zatrzymać. Jeśli dodamy do tego fakt, że certyfikacja jest również wymaganiem i oczekiwaniem we wzajemnych relacjach handlowych i gospodarczych temat tym bardziej jest niezwykle poważny i złożony.
Certyfikacja systemów zarządzania i produktów jest regulowana poprzez wymagania w zakresie akredytacji i certyfikacji określone przez Międzynarodowe Forum Akredytacji jak również organizację ISO, właścicieli poszczególnych standardów, jeśli mówimy o rynku produkcji żywności i opakowań, oraz GFSI. GFSI, jako globalna inicjatywa działająca w zakresie produkcji bezpiecznej żywności i opakowań spełnia bardzo istotną i liczącą się rolę w porównywaniu wymagań standardów globalnych jak również uznawania ich równoważności. Obszary regulowane przez GFSI to również procesy certyfikacji, auditu, kompetencji auditorów. Wszystkie obecnie uznane przez GFSI standardy znalazły się obecnie w sytuacji dotychczas sobie nieznanej i dlatego na forum międzynarodowym zostały włączone dodatkowe mechanizmy pozwalające na kontynuację certyfikacji.
Podstawowymi regulacjami w zakresie certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji jest dokument Międzynarodowego Forum Akredytacji (International Accreditation Forum – IA. Inc.) – IAF MD 4:2018 obowiązujący od 4 lipca 2019r. Dokument reguluje działania w zakresie auditowania i oceny zgodności poprzez wprowadzenie możliwości ich prowadzenia przy zastosowaniu technologii informatycznych i komunikacji (ICT ). Oznacza to, że w zależności od auditowanch standardów oraz ich protokołów możliwe jest prowadzenie auditów i certyfikacji systemów zarządzania oraz produktów w systemach zdalnych.
Biorąc również pod uwagę regulacje MLA w zakresie możliwości przesuwania terminów auditów, które w danym czasie powinny być zrealizowane o dalsze 6 miesięcy, pojawiły się możliwości dla certyfikowanych organizacji kontynuowania certyfikacji. W przypadku wszystkich standardów globalnych w tym BRCGS, które zostały uznane przez GFSI, wiążący jest dokument dotyczący zharmonizowanej oceny ryzyka (GFSI Position for Harmonised Risk Assessment). Z uwagi na dynamiczny rozwój pandemii i zmieniający się okoliczności prowadzenia auditów certyfikacyjnych konieczne jest ciągłe śledzenie wytycznych GFSI oraz wszelkich wytycznych i wymagań specyficznych dla standardów.
BRCGS odpowiada w sposób systematyczny na zmieniające się okoliczności, w jakich certyfikacja znalazła się w czasie pandemii spowodowanej przez COVID – 19, przemysł produkujący żywność czy opakowania do żywności oraz opakowania wrażliwe na higienę. BRCGS na bieżąco publikuje dokumenty i wytyczne oraz określiło aktualnie możliwe sposoby postępowania w zależności od stopnia, w jakim dany zakład produkujący żywność się znajduje. Te okoliczności to wewnętrzne ograniczenie, restrykcje oraz wszelkie zasady, które muszą być przestrzegane, aby produkować bezpieczną żywność czy opakowania, włącznie z bezpieczeństwem pracowników.

 

Ograniczenia zewnętrzne to brak możliwości wstępu do zakładu dla auditorów, co stanowi aktualnie zdefiniowane przez BRCGS kryterium przebiegu procesów certyfikacji. Jak wiadomo, procesy certyfikacji BRCGS muszą obywać się we właściwym, określonym protokołem standardów, czasie.

OPCJE PROWADZOENIA AUDITÓW BRCGS:

OPCJE AUDITOWE REALIZOWANE W SYTUACJACH, GDY ZAKŁADY PRODUKCYJNE UMOŻLIWIAJĄ WSTĘP AUDITORÓW BRCGS NA TEREN ZAKŁADU:

 1.  Firmy, które przystępują do pierwszej certyfikacji mają możliwość wyboru procesu certyfikacji jako auditu zapowiedzianego lub niezapowiedzianego (w tym przypadku z ograniczeniem określonym w protokole standardu BRCGS Food, wydanie 8 lub BRCGS PM, wydanie 6) oraz innych określonych dla tej opcji przez BRCGS)
 2.  Wszystkie firmy certyfikowane na zgodność ze standardami BRCGS mają możliwość wyboru auditu zapowiedzianego lub auditu mieszanego tzw. Blended audit.

AUDIT MIESZANY – tzw. Blended audit polega na przeprowadzeniu auditu w zakresie wszystkich wymagań danego standardu poprzez audit zdalny i zdalny przegląd dokumentacji, ale nie audit wymagań i obszarów produkcji poprzez wizytę w zakładzie. Nie ma możliwości zdalnej oceny procesów produkcji. Pozytywny wynik auditu pozwala na wydanie certyfikatu do standardu zgodnie z obowiązującym protokołem oraz wymaganiami GFSI.

OPCJE AUDITOWE REALIZOWANE W SYTUACJACH, GDY ZAKŁADY PRODUKCYJNE NIE UMOŻLIWIAJĄ WSTĘPU AUDITOROM BRCGS NA TEREN ZAKŁADU:

 1. Firmy, które przystępują do pierwszej certyfikacji mogą skorzystać z procesu certyfikacji poprzez audit zdalny wszystkich wymagań danego standardu BRCGS i uzyskać certyfikat BRCGS po pozytywnym wyniku auditu. Jest to jednak sytuacja szczególna, kiedy wydany certyfikat jest objęty akredytacją, ale jest poza zatwierdzeniem przez GFSI dla danego standardu. Zaletą jest uzyskanie certyfikatu w celu zdobycia zaufania partnerów w biznesie.
 2. Wszystkie firmy certyfikowane na zgodność ze standardami BRCGS, dla których data graniczna auditu (due date) zmusza je do jego wykonania, mają możliwość przystąpienia do auditu bez przeprowadzenia oceny ryzyka. Wszystkie firmy certyfikowane na zgodność ze standardami BRCGS mają możliwość uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu w aktualnym zakresie do 6 miesięcy i z zachowaniem wyniku ostatniego auditu.
  Drugą możliwość stanowi przeprowadzenie pełnego auditu zdalnego, ale w tym przypadku certyfikat nie będzie objęty zatwierdzeniem przez GFSI.
 3. Dla organizacji, dla których wygasł certyfikat w roku 2020 możliwy jest również pełen audit zdalny, ale w dalszym ciągu bez zatwierdzenia przez GFSI.
 4. Interesujące i nowe rozwiązanie dla firm, które jeszcze nie przystąpiły do pierwszej certyfikacji to dodatkowy moduł dobrowolny COVID -19. Audit do tego modułu może być przeprowadzony całkowicie zdalnie w dowolnym czasie, w celu wykazania przygotowania i realizacji procedur postepowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID -19. 
 5. Audit dobrowolnego modułu COVID – 19 jest dostępny do wszystkich standardów GFSI dotyczy auditu dokumentacji oraz wywiadu przeprowadzonego zdalnie. Certyfikat nie jest wydawany, ale firma będzie widoczna w strefie publicznej BRCGS Directory. Jest to proces poza zgodnością z wymaganiami GFSI, ale dający firmie możliwość uzyskania zaufania klientów.