Dlaczego zgłoszenia do RASFF są takie ważne?

RASFF to skrót od angielskiego „ Rapid Alert System for Food and Feed”, co oznacza system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. W Unii Europejskiej (a wcześniej – we Wspólnocie Europejskiej) funkcjonuje już od ponad czterdziestu lat. Jego istotę stanowi wymiana informacji o niebezpieczeństwach dla ludzkiego zdrowia związanych z żywnością, paszami oraz materiałami, które z żywnością i paszą mają kontakt – a następnie podejmowanie stosownych działań, które mają niebezpieczeństwa te zażegnać.

Zgłoszenia do RASFF dzielą się na cztery kategorie:

  • powiadomienia alarmowe – o poważnym ryzyku, które wymaga podjęcia szybkich działań przez inne państwo (albo państwa) członkowskie,
  • powiadomienia informacyjne – o ryzyku, które nie wymaga podejmowania natychmiastowych działań,
  • powiadomienia o odrzuceniu na granicy – gdy ze względu na ryzyko odrzucona zostaje międzynarodowa przesyłka żywności lub paszy,
  • powiadomienia o aktualnościach – gdy informacje o ryzyku nie zostały potwierdzone, a produkty zidentyfikowane.

Ostrzeżenia RASFF w Polsce – gdzie je znaleźć?

Nie sposób przecenić kwestii bezpieczeństwa żywności, dlatego zgłoszenia do RASFF są takie ważne. W skrajnych przypadkach mogą uratować zdrowie, a nawet życie wielu ludzi. Jeżeli w Polsce zaistnieje ryzyko, że niebezpieczna żywność albo pasza trafiła już na rynek, ogłasza to Główny Inspektorat Sanitarny. W ubiegłym roku na stronie internetowej GIS opublikowano 74 ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności lub materiałów, które z żywnością mają kontakt. W treści takiego ostrzeżenia znajduje się dokładny opis produktu (nazwa, producent, numer partii), rodzaj i stopień zagrożenia oraz opis kroków podejmowanych w celu rozwiązania problemu. Często są to zalecenia dla konsumentów, aby nie kupowali danego produktu lub, jeśli już go kupili, nie spożywali go ani nie podawali zwierzętom.