Szkolenie z Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) kosmetyków

W trosce o bezpieczeństwo i rosnące oczekiwania klientów, na producentów kosmetyków nakłada się coraz więcej obowiązków. Podczas szkolenia z Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) dla branży kosmetycznej zaprezentujemy Państwu najważniejsze zagadnienia tzw. dobrych praktyk produkcji, w tym dobre praktyki wytwarzania, dystrybucji, czy praktyki laboratoryjne. W ofercie dostępne są szkolenia brc żywność, szkolenia monitorowania środowiskowego oraz szkolenia ocena ryzyka.

 

Co wchodzi w zakres szkolenia?

  • WYMAGANIA NORMY ISO 22716:2007 – KOSMETYKI,        
  • DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJI (GMP).

Szkolenie z Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) kosmetyków obejmuje wykłady oraz warsztaty prowadzone w formie interaktywnej, tak aby umożliwić uczestnikom praktyczne zrozumienie i właściwą interpretację wymagań ISO 22716:2007 w procesach produkcji kosmetyków.

Do głównych korzyści wynikających ze szkoleń należą:

  • zrozumienie i praktyczna interpretacja wytycznych normy w przedsiębiorstwie produkującym kosmetyki,
  • właściwe wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji, co stanowi czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku oraz wzrost wartości marki i zaufania klientów.

PRZEDMIOT SZKOLENIA:

Podstawy prawne dotyczące wymagań w zakresie produkcji kosmetyków – wymagania Rozporządzenia 1223/2009 i praktyczne aspekty stosowania w powiązaniu z wytycznymi normy ISO 22716:2007.

Wytyczne normy ISO 22716:2007 GMP Cosmetics i ich praktyczne wdrożenie w procesach produkcji kosmetyków.

 

Czym są Dobre Praktyki wytwarzania Kosmetyków ?

Szkolenie z Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) kosmetyków adresowane jest do działów produkcji, administracji oraz technologii i obejmuje trzy najważniejsze obszary: produkcję, kontrolę jakości oraz magazynowanie. Wytyczne mają wskazywać pracownikom oraz pracodawcom, jak mają postępować, by zapewnić wysoką jakość wytwarzanych kosmetyków.

 

Dobre Praktyki Produkcji

Obecnie większość firm na całym świecie wdraża zasady i normy, które regulują sposób produkcji kosmetyków: metody zarządzania, bezpieczeństwa, logistyki. Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP) kosmetyków to rozporządzenie, którego celem jest zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony życia ludzkiego. To także zbiór wytycznych, które mają uczynić produkcję bardziej skuteczną oraz stabilną. Założenia tego dokumentu powinno realizować każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją kosmetyków.

Wymagania zostały wprowadzone w życie mocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji skierowany jest do producentów, którzy zamierzają wdrożyć wytyczne normy i/lub planują poddanie się certyfikacji. Szkolenia z GMP kosmetyków są skierowane do wszystkich zainteresowanych, takich jak osoby zarządzające, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych oraz osób zainteresowanych tematyką.

Zapisz się na szkolenie