Szkolenie ze standardów BRC dla opakowań

Większość produktów, które kupujemy, ma kontakt z opakowaniami wykonanymi z różnych materiałów. Aby zapewnić swoich klientów o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa żywności lub wszystkich innych produktów przemysłowych, w tym wrażliwych na higienę, coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie globalnych standardów BRCGS w zakresie opakowań, by zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych artykułów.

Nasza firma oferuje Państwu pakiet szkoleń z globalnych standardów BRCGS dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Kursy skierowane są do branży opakowań, higieny żywności oraz przetwarzania produktów a także opakowań do wszystkich innych zastosowań.

 

Szkolenia obejmują:

 • BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 - Szkolenie dla auditorów
 • BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 5 do 6 - Szkolenie zmieniające dla auditorów
 • BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 - Szkolenie dla producentów
 • BRC Global Standard Packaging Materials wdanie 5 do 6 - Szkolenie zmieniające dla producentów

  

Czym są rozwiązania BRC Global Standard Packaging?

Według standardów BRCGS dla opakowań, produkty, które nabywamy, muszą być cyklicznie poddawane kontroli jakości. Dotyczy to przede wszystkim produkcji. Jednym z ogniw łańcucha produkcji jest bezpieczne pakowanie. Niedostateczne lub nieodpowiednie zabezpieczenie artykułów może negatywnie wpłynąć na wiarygodność oraz wizerunek producenta. By uniknąć takich sytuacji BRCGS opracowało normę Global Standard for Packaging Materials. Niezależnie organizacja FSSC 22000 opracowała standard FSSC 22000 dla opakowań (włączający ISO/TS 22000-4) i stanowią podstawę dla działalności auditorów i producentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i analizy zagrożeń w zakresie opakowań i produkcji żywności.

certyfikat

Dlaczego warto wdrażać standardy dotyczące opakowań?

Certyfikat uzyskany przez firmę jest dla konsumentów wyznacznikiem najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów. Certyfikacja jest także dowodem na to, że firma jest wyposażona w odpowiednie systemy zajmujące się analizą ryzyka i kontrolą jakości.

 

BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 - Szkolenie dla auditorów

Tematyka szkolenia:

Szkolenie zostało zaprojektowane przez BRCGS tak, aby umożliwić uczestnikom pełne zrozumienie ogólnych wymagań standardu, w tym wymagań fundamentalnych i deklaracji celu oraz sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym planowania i raportowania auditu.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 przed przystąpieniem do szkolenia. Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • konsultantów,
 • kierowników technicznych i jakości w zakładach, które chcą uzyskać głębsze zrozumienie procesu auditu BRCGS,
 • nowych auditorów BRCGS, którzy już posiadają kwalifikacje Auditora Wiodącego.

 

Kluczowe cele szkolenia:

 • umiejętność opisania zakresu dla firm i produktów objętych Standardem,
 • wiedza, co jest wymagane do spełnienia wymagań Standardu,
 • przygotowanie do auditu w zakresie wymagań Standardu,
 • zrozumienie protokołu auditów Standardu.

 

Czas trwania: 3 dni

Ocena: po szkoleniu odbędzie się egzamin składający się z 50 pytań; Ocena zaliczająca 75%. Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate. Certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

 

BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 5 do 6 - Szkolenie zmieniające dla auditorów

Tematyka szkolenia:

Szkolenie umożliwia uczestnikom pełne zrozumienie szczegółów zmian formatu i wymagań Standardu, wraz z przeglądem protokołu auditu i BRCGS. Obejmuje ono również odniesienie do zmian w celu lepszego odzwierciedlenia różnorodności przemysłu opakowaniowego i wpływu na system zarządzania.

Jest to również okazja do przeprowadzenia kalibracji auditorów, aby zapewnić skuteczność i spójność audytów z wymaganiami standardu do BRCGS. Dotyczy to również personelu jednostek certyfikujących odpowiedzialnego za techniczną stronę certyfikacji.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRC Global Standard Packaging Materials, wydanie 6 przed przystąpieniem do szkolenia. Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • auditorów prowadzących obecnie procesy certyfikacji do wydania 5 BRCGS dla Opakowań i Materiałów Opakowaniowych,
 • personelu jednostki certyfikującej odpowiedzialny za przegląd techniczny.

Kluczowe cele szkolenia:

 • zrozumienie przyczyn zmian w standardzie, w tym włączając w to zmiany w branży opakowaniowej,
 • umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób zmiany przyniosą korzyści sprzedawcom detalicznym, producentom, auditorom i klientom,
 • zrozumienie zmian wynikających z wydania 5, w tym zmian formatu standardu, zmian w istniejących klauzulach; nowych wymagania i klauzul oraz dodatkowe moduły,
 • rozpoznanie zmian w protokole standardu,
 • wiedza w zakresie procesu audi oraz obecnie wymaganego sposobu jego przeprowadzania i raportowania w spójny sposób.

 

Czas trwania: 2 dni

Ocena: : po szkoleniu odbędzie się egzamin składający się z 50 pytań; Ocena zaliczająca 75%.

Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

 

BRC Globalny Standard Packaging Materials  wydanie 6 - Szkolenie dla Producentów

Tematyka szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia delegaci rozumieją standard wydanie 6, w tym wymagania fundamentalne oraz deklaracje celu, a także sposób przeprowadzania auditu BRCGS. Ponadto kursanci posiadają wiedzę z zakresu planowania i raportowania auditu. Delegaci dowiedzą się, jak działają audity w odniesieniu do standardu, w tym przygotowania auditu, postępowania z niezgodnościami, działaniami korygującymi i wydawaniem certyfikatów. Niezbędna jest dobra wiedza techniczna branży opakowań.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 przed uczestnictwem w szkoleniu. Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • producentów,
 • kierowników technicznych i jakościowych firm produkcyjnych branży opakowaniowej,
 • osób posiadających kompetencje BRCGS Professional.

Kluczowe cele szkolenia:

 • zrozumienie podstaw i korzyści standardu,
 • przedstawienie szczegółów programu auditu i procesu certyfikacji,
 • określenie zakresu auditu i planowanie auditu,
 • zrozumienie, co to jest audit, niezgodności i działania korygujące,
 • jak zgłaszać problemy i korzystać z zasobów BRCGS,
 • zrozumienie programu zgodności BRCGS.

 

Czas trwania: 2 dni

Ocena: Egzamin składa się z 25 pytań; ocena zaliczająca 60%. Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate. Certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

 

BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 5 do 6 zmiana - Szkolenie zmieniające dla producentów

Tematyka szkolenia:

Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić uczestnikom dogłębne zrozumienie wydania 6 BRC Global Standard Packaging Materials, a także przegląd protokołu auditu. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę z zakresu wdrażania zmian do standardu w zakładzie produkcyjnym.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRC Global Standard Packaging Materials wydanie 6 przed przystąpieniem do szkolenia.  Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Producentów,
 • Kierowników technicznych i jakościowych firm produkcyjnych branży opakowaniowej,
 • Osób posiadających kompetencje BRCGS Professional,
 • Uczestnicy powinni mieć ukończone szkolenie do BRC Globalnego Standardu dla Opakowań i Materiałów Opakowaniowych, Wydanie 5.

Kluczowe cele szkolenia:

 • Zrozumienie przyczyn zmian w standardzie, w tym zmiany w branży opakowaniowej,
 • Umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób zmiany przyniosą korzyści sprzedawcom detalicznym, producentom, audytorom i klientom,
 • Zrozumienie zmian w istniejących wymaganiach,
 • Znajomość zmian protokołu standardu,
 • Znajomość procesu zgłaszania i prowadzenia auditów.

 

Czas trwania: 1 dzień

Ocena: Egzamin składa się z 25 pytań; ocena zaliczająca 60%. Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate. Certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.