Telefon  501 338 668

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega skuteczna analiza zagrożeń HARA dla opakowań?

HARA – Hazard Analysis and Risk Assessment, Analiza Zagrożeń i Ocena Ryzyka to procedura, której nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego materiałów opakowaniowych, które stosowane są do pakowania produktów wrażliwych na higienę, jak żywności, leków, kosmetyków i innych produktów, w tym przemysłowych. Opiera się na bardzo dobrze opracowanej metodyce oceny i analizy zagrożeń oraz sposobów postępowania mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa opakowań. Aby analiza taka była skuteczna, powinna być przeprowadzana raz w roku zgodnie z wymaganiami Standardu BRCGS Packaging Materials, wydanie 6.

Kto przeprowadza analizę zagrożeń HARA dla opakowań?

Skuteczność przeprowadzanej analizy w dużej mierze zależy od kompetencji zespołu ją przeprowadzającego. Chcąc zachować w tym zakresie najwyższe standardy i mieć pewność, że zespół ds. analizy i zagrożeń HARA zna wszystkie zasady i standardy BRCGS i HARA, musi być odpowiednio przeszkolony. Szkoleniem takich zespołów zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie doświadczenie i akredytację BRCGS. Osoby, które przejdą takie szkolenie, będą w stanie zrozumieć wymagania standardu BRCGS oraz podstawy HARA, ale przede wszystkim stworzyć i wdrożyć plan analizy zagrożeń i ryzyka w firmie. Szkolenie obecnie bardzo popularne i wysoko cenione wśród producentów opakowań.

Skuteczna analiza ryzyka HARA

Bezpieczeństwo opakowań do żywności i innych produktów wrażliwych na higienę jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństw. Chcąc ujednolicić postępowanie w tym zakresie, opracowano szereg standardów, reguł i procedur, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności i innych produktów. Aby skutecznie móc przeprowadzać analizy zagrożeń, należy dostosować procedury do specyfiki zakładu. Powinny się one opierać na ocenie legalności produktu, czyli określać, czy dane opakowanie spełnia wszystkie wymagania prawne dla określonej grupy produktów. Ponadto zespół ds. analizy i zagrożeń powinien zdefiniować ryzyka i zagrożenia oraz określić dopuszczalny poziom ryzyka, ale także stworzyć środki kontroli, które je minimalizują lub wykluczają. Właściwie przeprowadzona analiza i kontrola jest warunkiem koniecznym, który determinuje bezpieczeństwo opakowań.