Telefon  501 338 668

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego szkolenia w zakresie GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) są takie ważne?

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest dziś jednym z najważniejszych elementów determinujących jej jakość i wpływ na zdrowie i życie ludzi. Z tego powodu powstały przepisy i procedury, których celem jest ujednolicenie dobrych praktyk higienicznych i ich właściwe wdrożenie w każdej z firm zajmujących się obrotem lub produkcją żywności. Dlaczego jest to takie ważne?

Czym jest GHP?

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) obejmuje szereg działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej produkcji i obrotu. Pod uwagę brany jest każdy czynnik, od lokalizacji zakładu, poprzez właściwe wyposażenie techniczne, rozmieszczenie pomieszczeń, aż po wdrożenie właściwych procedur sanitarnych i higienicznych oraz szkolenie pracowników i kontrolę właściwego przeprowadzania procedur. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) jest też wymaganiem prawnym dla zakładów produkcyjnych.

Szkolenia GHP

Aby przestrzegać wszystkich wymagań umocowanych w przepisach prawa krajowego i unijnego, konieczna jest ich znajomość. Szkolenie umożliwia ich poznanie, bez konieczności samodzielnego ich wyszukiwania. W trakcie szkolenia przedstawiane są podstawowe źródła zagrożeń dla żywności oraz konsekwencje, jakie niesie ewentualne zatrucie. Uczestnicy szkoleń dowiadują się, jakie są prawidłowe zachowania personelu przy produkcji żywności, a także sposoby mycia, dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń, sprzętu. Poznają też właściwe zachowania higieniczne i uczą się ustalania odpowiednich warunków do przechowywania żywności i surowców. Nie bez znaczenia jest też wiedza dotycząca zwalczania szkodników w zakładach produkujących lub obracających żywnością, którą uczestnicy szkoleń także poznają.

Co dają szkolenia GHP?

Wiedza pracowników dotycząca właściwych praktyk sanitarnych jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pozwala na uniknięcie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania właściwych zachowań sanitarnych. Stała kontrola pracy urządzeń w ramach GHP gwarantuje bezpieczną produkcję i obrót żywnością. Wszystkie te działania mają ogromne znacznie, jednak by mogły być podjęte, potrzebna jest odpowiednia wiedza, którą można zdobyć w ramach szkolenia w zakresie GHP.