BRCGS GLUTEN – FREE STANDARD, wydanie 3


 

BRCGS GLUTEN – FREE CERTIFICATION PROGRAMME - SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA ZAKŁADÓW

Szkolenie dostępne on – line lub jako bezpośrednie

Tematyka szkolenia:

Szkolenie zostało zaprojektowane przez BRCGS tak, aby pomóc w zrozumieniu zagadnień dotyczących celiakii i wrażliwości na gluten bez celiakii, zrozumieniu wymagań Globalnego Standardu Programu Certyfikacji Produktów Bezglutenowych (BRCGS GFCP).

Szkolenie umożliwia zebranie kluczowych obiektywnych dowodów wymaganych do ustalenia zgodności z odpowiednimi sekcjami Globalnego Standardu Programu Certyfikacji Produktów Bezglutenowych (BRCGS GFCP). Szkolenie obejmuje również omówienie sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym planowania i raportowania auditu.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRCGS GFCP wydanie 3 przed przystąpieniem do szkolenia. Standard jest dostępny na stronie www.brcgs.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Producentów żywności, chcących uzyskać Gluten – Free szkolenie obowiązkowe dla uzyskania kompetencji w zakresie GFCP

 • Szkolenie obowiązkowe dla przewodniczących Zespołu GFCP w zakładzie

 • Konsultantów

 • Personelu jednostki certyfikującej odpowiedzialny za przegląd techniczny

 • Wszystkich osób zainteresowanych, które chcą uzyskać głębsze zrozumienie procesu auditu BRCGS

Kluczowe elementy szkolenia:

 • Wstęp

 • Wiedza dotycząca glutenu – świadomość

 • Wymagania prawne dotyczące glutenu

 • GFPC - Globalny Program Certyfikacji Produktów Bezglutenowych

 • Wdrażanie wymagań Standardu

 • Proces certyfikacji

 • Podsumowanie wymagań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 • Ocena: egzamin po szkoleniu dla auditora 25 pytań; Ocena zaliczająca 60%.

 • Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

 • Język szkolenia: szkolenie jest prowadzone w języku polskim, podstawowe materiały szkoleniowe również w języku polskim.


 

BRCGS GLUTEN – FREE STANDARD, wydanie 3


 

BRCGS GLUTEN – FREE CERTIFICATION PROGRAMME - SZKOLENIE DLA AUDITORÓW JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH

Szkolenie dostępne on – line lub jako bezpośrednie

Czas trwania: 1 dzień

Ocena: egzamin po szkoleniu dla auditora 50 pytań; Ocena zaliczająca 75%. Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

Język szkolenia: szkolenie jest prowadzone w języku polskim, podstawowe materiały szkoleniowe również w języku polskim.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie zostało zaprojektowane przez BRCGS tak, aby pomóc w zrozumieniu zagadnień dotyczących celiakii i wrażliwości na gluten bez celiakii, zrozumieniu wymagań Globalnego Standardu Programu Certyfikacji Produktów Bezglutenowych (BRCGS GFCP).

Szkolenie umożliwia zebranie kluczowych obiektywnych dowodów wymaganych do ustalenia zgodności z odpowiednimi sekcjami Globalnego Standardu Programu Certyfikacji Produktów Bezglutenowych (BRCGS GFCP). Szkolenie obejmuje również omówienie sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym planowania i raportowania auditu.

Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię BRCGS GFCP wydanie 3 przed przystąpieniem do szkolenia. Standard jest dostępny na stronie www.brcgs.com.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Auditorów jednostek certyfikujących jako szkolenie obowiązkowe dla uzyskania kompetencji w zakresie GFCP

 • Szkolenie obowiązkowe dla przewodniczących Zespołu GFCP w zakładzie

 • Konsultantów

 • Personelu jednostki certyfikującej odpowiedzialny za przegląd techniczny

 • Wszystkich osób zainteresowanych, które chcą uzyskać głębsze zrozumienie procesu auditu BRCGS

Kluczowe elementy szkolenia:

 • Wstęp

 • Wiedza dotycząca glutenu – świadomość

 • Wymagania prawne dotyczące glutenu

 • GFPC - Globalny Program Certyfikacji Produktów Bezglutenowych

 • Wdrażanie wymagań Standardu

 • Proces certyfikacji

 • Podsumowanie wymagań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 • Ocena: egzamin po szkoleniu dla auditora 50 pytań; Ocena zaliczająca 75%.

 • Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.

 • Język szkolenia: szkolenie jest prowadzone w języku polskim, podstawowe materiały szkoleniowe również w języku polskim.